Výkazy a výkladové stanovisko pro vykazování statistiky ERÚ

1. 2. 2017

Aktualizováno dne 7. října 2020

V souladu s vyhláškou č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) ve znění novely vyhlášky č. 154/2018 Sb. zveřejňuje Energetický regulační úřad vzory výkazů a výkladová stanoviska k metodice vyplňování těchto výkazů.

Držitelé licence pro oblast elektroenergetiky

Pro elektronické vyplňování výkazu ERÚ-E1 a ERÚ-E4 je nutné mít nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení (na níže uvedeném odkaze). Vzor výkazu doporučujeme nejdříve uložit na disk počítače a poté do takto uloženého výkazu vyplňovat data. Upozorňujeme, že je nezbytné vždy využívat aktuální vzory jednotlivých výkazů. Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.

Výkladové stanovisko k metodice vyplňování výkazů 8/2018 pro oblast elektroenergetiky a teplárenství (PDF, 853 kB)

Vzory výkazů

Kontakty

V případě potřeby je možné kontaktovat zaměstnance ERÚ, Oddělení statistiky a sledování kvality.

Vykazování:

IT problematika: Ing. Zdeněk Smejkal (zdenek.smejkal@eru.cz, tel.: 567 120 754)

Adresy pro zasílání výkazů

Držitelé licence pro oblast plynárenství

Výkladové stanovisko k metodice vyplňování výkazů 9/2018 pro oblast plynárenství (PDF, 696 kB)

Vzory výkazů

Kontakty

V případě potřeby je možné kontaktovat zaměstnance ERÚ, Oddělení statistiky a sledování kvality.

Vykazování:

Čtvrtletní a roční zprávy: Michal Šmíd (michal.smid@eru.cz, tel: +420 255 715 551)

IT problematika: Ing. Zdeněk Smejkal (zdenek.smejkal@eru.cz, tel.: 567 120 754)

Adresy pro zasílání výkazů

Držitelé licence pro oblast teplárenství

Pro elektronické vyplňování výkazu ERÚ-T1 je nutné mít nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení (na níže uvedeném odkaze). Vzor výkazu doporučujeme nejdříve uložit na disk počítače a poté do takto uloženého výkazu vyplňovat data. Upozorňujeme, že je nezbytné vždy využívat aktuální vzory jednotlivých výkazů. Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů.

Výkladové stanovisko k metodice vyplňování výkazů 8/2018 pro oblast elektroenergetiky a teplárenství (PDF, 853 kB)

Vzor výkazu

Kontakty

V případě potřeby je možné kontaktovat zaměstnance ERÚ, Oddělení statistiky a sledování kvality.

Vykazování:

IT problematika: Ing. Zdeněk Smejkal (zdenek.smejkal@eru.cz, tel.: 567 120 754)

Adresy pro zasílání výkazů

Software pro vyplňování výkazů, dokumentace:

Program Form Filler 4 ke stažení, dokumentace (odkaz na stránky výrobce, otevírá se v novém okně)