Společné stanovisko ERÚ a SEI k ustanovení § 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb.

11. 10. 2007

Společné stanovisko ERÚ a SEI k ustanovení § 3 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (po zapracování změn vyplývajících ze zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.) (část týkající se činnosti, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení).

Připojené soubory