První veřejný REMIT workshop

26. 2. 2015

Dne 26. 3. 2015 od 13. hod a 15 hod. se v sídle Energetického regulačního úřadu, dislokované pracoviště Praha, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 uskuteční 1. veřejný REMIT workshop.


Cílem workshopu je seznámit odbornou veřejnost s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení REMIT, s výkladem jednotlivých ustanovení, představení národního registru účastníků trhu (CEREMP) a odborná diskuze.


Z důvodu zajištění prostor s dostatečnou kapacitou (max 25 osob) je nutné účast potvrdit prostřednictvím registračního formuláře (odkaz viz níže).

Workshop od 13. – 14,45 hod

 

Workshop od 15. – 16,45 hod


V případě dotazů kontaktujte Bc. Gabrielu Moravčíkovou, (gabriela.moravcikova@eru.cz, tel.: 595 590 876).


Těšíme se na setkání s Vámi

Odbor REMIT