Otázky a odpovědi k implementaci nařízení REMIT

22. 7. 2013

Původní znění

Cílem je poskytnout zainteresovaným stranám aktuální a ucelenou informaci k implementaci nařízení REMIT. Dokument je k dispozici níže. 

Další aktuální informace k implementaci nařízení REMIT naleznete na stránkách ERÚ v sekci REMIT.

Připojené soubory