Návrh předpokladů a metodik analýzy nákladů a přínosů podaný všemi provozovateli přenosových soustav oblasti kontinentální Evropa a severské oblasti

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k dokumentu: Návrh předpokladů a metodik analýzy nákladů a přínosů podaný všemi provozovateli přenosových soustav oblasti kontinentální Evropa a severské oblasti v souladu s článkem 156(11) nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Konzultovaný dokument:

Návrh předpokladů a metodik analýzy nákladů a přínosů podaný všemi provozovateli přenosových soustav oblasti kontinentální Evropa a severské oblasti v souladu s článkem 156(11) nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav_ CZ (PDF; 717 kB)

Návrh předpokladů a metodik analýzy nákladů a přínosů podaný všemi provozovateli přenosových soustav oblasti kontinentální Evropa a severské oblasti v souladu s článkem 156(11) nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav_ EN (PDF; 287 kB)

Připomínky k dokumentu Návrh předpokladů a metodik analýzy nákladů a přínosů podaný všemi provozovateli přenosových soustav oblasti kontinentální Evropa a severské oblasti v souladu s článkem 156(11) nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 301 kB).