Jak mohou domácnosti a podnikatelé zjistit platby za dodávku elektřiny?

14. 10. 2009

Energetický regulační úřad připravil pro konečné zákazníky kategorie domácností (D) a podnikatelského maloodběru (C) interaktivní kalkulátor plateb za dodávku elektřiny. S pomocí tohoto nástroje mohou zákazníci zjistit své náklady na dodávku elektřiny v jednotlivých letech. Dále si mohou ověřit, jakým způsobem se může změnit jejich platba, zvolí-li jiného dodavatele.

K dispozici jsou údaje dodavatelů, kteří poskytli Energetickému regulačnímu úřadu své cenové nabídky. V případě zájmu dalších dodavatelů o zveřejnění svých nabídek bude tento seznam aktualizován.

Kalkulátor je k dispozici v sekci Změna dodavatele - Změna dodavatele elektřiny - Cenový kalkulátor plateb.

Další variantou je prostřednictvím Kontrolního kalkulátoru ceny možnost kontroly faktury za dodávku elektřiny jak u domácností, tak podnikatelů na hladině nízkého napětí, či aktuální výpočet ceny doposud spotřebovaného množství elektrické energie nebo kontrola, zda již zaplacené zálohy za elektřinu pokryjí cenu doposud odebrané elektřiny.