Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr (oddělení schvalovacích řízení Ostrava)

7. 12. 2018

Nabídka zaměstnání

Energetický regulační úřad hledá pro pracoviště v Ostravě vhodného kandidáta na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (oddělení schvalovacích řízení Ostrava).

Připojené soubory