ACER veřejný workshop k implementaci nařízení REMIT

5. 11. 2014

Agentura ACER pořádá 10. prosince 2014 veřejný workshop k implementaci nařízení REMIT konaný v Ljubljani s cílem diskutovat dokumenty a záležitosti související s nadcházejícím přijetím prováděcích předpisů k nařízení REMIT. Hlavními tématy workshopu budou:

  • Seznámení s prováděcími předpisy k nařízení REMIT a procesem implementace tohoto nařízení,
  • Požadavky ACER na registraci RRM (Registered Reporting Mechanism),
  • Uživatelské příručky ACER pro oznamování transakčních a fundamentálních údajů,
  • Následující kroky v oblasti implementace nařízení REMIT.
Workshop je organizován za účelem poskytnout zúčastněným stranám příležitost, aby vyjádřily své názory na výše uvedená témata.

Další informace k workshopu a registrační formulář naleznete na http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-invites-stakeholders-to-a-workshop-on-REMIT-implementation1104-4787.aspx.

Program workshopu je dostupný zde.